Waarom?

De olijfboom staat symbool voor vrede, liefde en trouw. De olijf is een oersterke boom, maar stelt enkele eisen aan haar omgeving. Een kleiachtige bodem, eens in het jaar extra mest en voorts extra beregening indien die niet van nature valt. Een olijfboom is een gewild geschenk bij geboorte, huwelijk en als aandenken bij het overlijden van dierbaren.

Het schenken van een olijfboom bij een geboorte bevestigt een duurzame band. Bovendien vormt het een blijvende herinnering aan de vriendschap en verbondenheid.

Het zelfde geldt voor het geven van een olijfboom bij een huwelijk. Ook dit is een teken van vriendschap en duurzame relatie. Het is momenteel een van de meest gewilde kado’s.

Steeds meer nabestaanden plaatsen op het kerkhof naast de grafsteen een olijfboom als teken van liefde en trouw. Dit geeft een extra dimensie aan de verbondenheid. Vanwege de eisen die beheerders van begrafenisplaatsen stellen aan de omvang en de hoogten van de beplanting heeft de Bergerie hiervoor enkele typen die binnen de eisen passen. De hoogte is ca. 160 cm en de doorsnee ca. 70 cm. Ook zien wij in toenemende mate dat dierbaren de as van de overledene – na crematie – in de grond plaatsen onder een olijfboom.