Het snoeien van olijfbomen is makkelijker dan u denkt. Als de olijfboom niet wordt gesnoeid zullen de twijgen lang en dun uitgroeien. Takken die erg snel groeien in de verticale richting kunt u het gehele jaar door weghalen. Als aan een twijg 4 – 6 bladparen zijn gegroeid kunt u de knopjes “nijpen”. Houd wel in de gaten in welke richting de knopjes wijzen. Nijp de scheuten tot boven een knop die de goede kant op wijst. Op die manier bepaalt u zelf de richting waarin de plant groeit. Hou het midden van de kruin luchtig en verwijder kruisende takken die erg dicht op elkaar zitten. Knip de kleine scheuten onderaan de stam weg. De horizontale takken kunnen dienen voor de karakteristieke vorm die u zelf wenst.

Houd er rekening mee, dat alleen de twijgjes van twee jaar en ouder de bloeiplaats zijn voor de bloesem en later de olijf. De leeftijd van de boom of struik is daarvoor niet bepalend, alleen de leeftijd van de twijgen. “Olijfbomen laten zich overigens makkelijk snoeien”.

Deze snoeimethode hoeft natuurlijk niet aangehouden te worden.
Meestal zeggen we; Snoei weg wat u niet mooi vindt maar houdt de vorm die u eigenlijk voor ogen heeft goed in de gaten. Houdt de karakteristieke stam vrij want dan komt deze mooi tot uiting.

Het snoeien van olijfbomen kan het beste worden gedaan na de winter controleer de olijf dan op dood hout en verwijder dit. Het mag het gehele groeiseizoen, maar liefst dus in het voorjaar. Zo heeft de boom de tijd om ‘voller’ te worden. Eventuele vorstschade knipt u er zo af en bovendien is het niet goed als de boom met ‘wonden’ de winter in gaat. De vorm ligt aan u het is belangrijk dat u de vorm goed in de gaten houdt en die aanhoudt. Let er wel op dat u de boom nooit mag snoeien tot op de stam.

Wanneer er schade ontstaat in de vorm van snoeiwonden of vorstschade dan kunt u het beste Bayer Magnicur gebruiken om de schade snel te beperken en vlot te verhelpen.